Aandacht als energiestroom

Hoe kun je aandacht versnellen of vertragen? Denk nog even terug aan de metafoor van de berghelling. De snelheid van aandachtsdeeltjes (= de spanning) ontstaat door het verschil tussen inkomsten en uitgaven. De hoogte van de inkomsten of van de uitgaven maakt daarbij geen verschil.

Hoe meet je de snelheid van aandachtsdeeltjes (= de spanning)

  1. + (pluspool) ==> hoeveel aandacht je ontvangt per tijdseenheid
  2. - (minpool) ==> hoeveel aandacht je uitgeeft per tijdseenheid
  3. Bereken het verschil tussen + en - dus tussen inkomsten en uitgaven

Hoe verander je de snelheid van aandachtsdeeltjes (= de spanning)

  1. Je VERHOOGT de snelheid verhogen door het verschil tussen + en - GROTER te maken
  2. Je VERLAAGT de snelheid verhogen door het verschil tussen + en - KLEINER te maken

Er is nog een andere manier