Vragen

 1. Men zegt: het kind vraagt aandacht. Is dat wat feitelijk gebeurt? Of zoekt het kind wellicht een uitlaatklep?
 2. Is maatschappelijke cohesie hetzelfde als aandacht?
 3. Aandacht vroeger en nu
 4. Kun je ook teveel aandacht krijgen? Denk aan een popster.
 5. Kun je aandacht lozen? (= aanbod van aandacht)
 6. Aandacht oplaadpunt (=accu)
 7. 15 ouderen 60 jongeren. Is er wel behoefte aan aandacht?
 8. 3e verdunning: spreiding, niet 100% geconcentreerd (afgeleid)
 9. Kluizenaar: optreden lege zaal
 10. Nu ff niet --> geen aandacht nodig (tv = storende factor)
 11. gever + krijger: afgestemd zijn, anders stroomt er niks. (++ of -- stroomt niet)
 12. Kwaliteit, hoeveelheid meten.
 13. kwaliteit = intensiteit = sterkte
 14. dimensie van aandacht: spreiding 0-100%
 15. dimensie van aandacht: polariteit? nee, is toestand van zender / ontvanger. Kun je die vastleggen?
 16. aandacht trekt aandacht
 17. de kunstenaar vraagt aandacht ==> interesse is het begin. AIDA = aandacht trekken / interesse wekken / doorduwen (= aandacht vasthouden (intensiteit opvoeren?)) / afmaken
 18. aandacht / interesse minder (steeds hetzelfde, er treedt gewenning op / verdwijnt uit je bewustzijn).
 19. prikkels filteren = gewenning
 20. nu al aandacht weglekken? SPREIDING
 21. beperkt aandacht geven. CAPACITEIT = beperkt
 22. beperkt aandacht ontvangen. BOVENGRENS = nu ff niet. iemand op zijn huid zitten.
 23. A kijkt TV. B vraagt aandacht (van A). = onderhandeling?
 24. Hoe vraag je aandacht?
 25. stoorzender of stoorontvanger?
 26. iemand let op me, daardoor ga ik me anders gedragen
 27. iets extreems doen, uitstijgen boven standaard ruis niveau
 28. hoe trek je aandacht? je moet iets extreems doen
 29. aandacht = situationeel bepaald. ene keer meer / minder
 30. bezigheden verschaffen ==> dan geen aandacht nodig, en hoef je ze geen aandacht te geven. = SURROGAAT want het bevredigt niet, is niet voldoende
 31. dimensie in aandacht die onderscheidend is. Bezig zijn, activiteiten. Wat is het?
 32. familie? aandacht als voeding (hechting)
 33. Links: Call4care / ideo.com / videoband BBC.