Samen met anderen

Samen met anderen kun je aandacht laten stromen. Het lijkt dan wel alsof de 1+1=3 regel geldt. Datgene wat je aan energie ergens in stopt, komt er met rente terug. Het groepsdeel is voelbaar, het hangt als een dikke wolk boven de groep.

  • Als we naar elkaar kijken dan lijkt de tijd wel stil te staan.
  • Waar is mijn plek?
    Mensen lijken een fundamentele behoefte te hebben om ergens bij te horen (Bert Hellinger). Wellicht heeft deze behoefte te maken met het principe van samen energie opwekken. In een van de Avatar technieken, de thoughtstorm, kent men dit verschijnsel als "afstemming".

Mogelijk gerelateerd onderwerpen: empathie, telepathie, zero point field.