De boekhouding

(in eenheden aandacht, whatever that may be).

Beginbalans

Debet = 30 (voorraad aandacht) Credit = 30 (eigen vermogen) Verlies en Winst Rekening : is nog leeg.

Transactie

Transactie: je geeft 70 eenheden aandacht uit = veel emotie.
V+W rekening: 70 eenheden aan de uitgaven kant (debet zijde).
Balans: er is 30 eenheden beschikbaar aan eigen vermogen (credit zijde) dus er moet nog 40 eenheden vreemd vermogen bij. Anders ga je als mens failliet ==> solvabiliteit daalt (= zelf-waarde).
Dus in boekhoudtermen geef je iemand anders de schuld (= vreemd vermogen, 40 eenheden). Nu klopt de balans weer