Wil

BRON = waar betekenis iets is wat jij toekent in plaats van wat je aantreft

OVERTUIGING = belief, is ook denkbeelden, gedachten, meningen

GELOVEN = bewuste deel van scheppen

CREATIE = verdelen van de vorm

iets ERVAREN = je ermee identificeren en voelen hoe het voelt

WEERSTAND = mbv overtuigingen de stroom proberen te stoppen of om te leiden (= niet willen ervaren van de stroom). weerstand bieden veroorzaakt lijden, controle-verlies

TWIJFEL = creatie gaat in tegen secondary

PRIMARY = heeft geen goedkeuring of instemming nodig / hoeft niet aan te sluiten bij eerdere ervaringen

SECONDARY = vroeger gecreëerde PRIMARY (of intentie)

VAN GEDACHTEN VERANDEREN = primary wisselen nog voor de manifestatie als ervaarbare werkelijkheid

overtuigingen trekken ervaringen aan

verantwoordelijkheid nemen = zelf overtuigingen creëeren

GEZICHTSPUNTEN zijn BRON van CREATIE. Als gezichtspunt = definitie, dan = IDENTITEIT.

OVERTUIGING (kenmerken) gebaseerd op GEZICHTSPUNT = IDENTITEIT. Zienswijze wordt dan zijnswijze.

Kies ik dan zelf mijn eigen belemmeringen uit? En zo ja, welke criteria hanteer ik daarbij?

Bron