Aandacht uitgeven

Wat gebeurt er als je aandacht schenkt? Is aandacht trekken ook een vorm van aandacht uitgeven? Hoe werkt het eigenlijk?

Weerstand

Als je iets niet wilt ervaren, dan heb je er weerstand tegen. Deze weerstand reduceert de stroom van aandachtsdeeltjes in de stroomkring. Het gevolg is dat er minder aandacht overblijft om uit te geven (= te verbruiken).

Ook datgene waar je je aandacht op vestigt (bewust) of waar je aandacht door getrokken wordt (onbewust) heeft een interne weerstand.

Hoe dunner en langer de weerstand, des te langzamer stromen de aandachtsdeeltjes.

WEERSTAND KUN JE BESCHOUWEN ALS de bandbreedte van de aandachtsstroom. HOE GROTER DE WEERSTAND, des te LANGZAMER de stroom. BIJ EEN 2x ZO GROTE WEERSTAND en GELIJKBLIJVENDE STROOM VAN AANDACHT is de SNELHEID GEHALVEERD. (U=I.R) (volt=amp * ohm)

De omgekeerde waarde van WEERSTAND (= 1 gedeeld door de weerstand) = de GELEIDINGSWAARDE

De weerstandswaarde wordt in ohm (.) aangegeven. Overigens hebben alle materialen, buiten supergeleiders, een weerstand. De weerstand van goede geleiders is zeer gering (milli-ohm), die van isolators extreem hoog (in de grootte van miljoenen mega-ohm).

De stroom door een verbruiker is spanningsafhankelijk ==> hoeveelheid aandachtsdeeltjes is afhankelijk van de snelheid / krachten a.d. + en - polen.

De stroom is kleiner als de weerstand groter is; het lampje brandt ook zwakker.