Aandacht versnellen

De snelheid waarmee aandachtsdeeltjes verplaatst worden is afhankelijk van de ladingen waardoor ze aangetrokken resp. afgestoten worden. Preciezer gezegd, van het verschil tussen ladingsssterkten (zgn. potentialen) aan het begin en einde van de draad. Dit verschil noemt men spanning. De spanning wordt in volt (V) gemeten en in formules met U aangegeven.

Stelt u zich een kogel voor die een helling afrolt. De steilheid van de helling kan men met spanning vergelijken.

Hoe groter het hoogteverschil (spanning) tussen A en C is, des te sneller rolt de kogel (het aandachtsdeeltje). De hoogte van de berg zelf is zonder betekenis. Net zoals men een hoogteverschil alleen tussen twee punten kan meten, zo is ook de spanning alleen tussen twee punten te meten.